Hemlig kurir mellan Bonn och Kairo

Jag har tidigare skrivit ett par blogginlägg om majoren Gerhard Mertins, en av de flera dussin tyska militärrådgivare som på 1950-talet arbetade med att modernisera den egyptiska armén inför ett nytt krig mot Israel. Mertins var en tvivelaktig figur som senare blev en beryktad internationell vapenhandlare (se tidigare blogginlägg), men den här gången tänker jag skriva några rader om en av de mindre kända militärrådgivarna.

Överste Kurt Ferchl (1909-??) hade sommaren 1944 blivit tillfångatagen av Röda armén när han var stabschef för en tysk armékår på södra delen av östfronten. Först 1950 hade han blivit frisläppt ur fångenskapen och blev redan 1951 en av de främsta experterna i den tyska militära rådgivargruppen i Egypten.

Officiellt ville det unga Västtyskland inte kännas vid den grupp av tyska före detta officerare från Hitler Wehrmacht som hade rekryterats till Egypten, men i praktiken var de en goodwill-tillgång när västtyska affärsintressen skulle främjas i arabländerna. Inofficiella kontakter existerade dessutom mellan Byrå Blank (det som 1955 skulle bli västtyska försvarsministeriet) och de tyska officerarna i Egypten, och överste Ferchl verkar ha varit en av kurirerna mellan Bonn och Kairo. Lite av detta avslöjades  redan 1954 av den välrenommerade nyhetstidskriften Der Spiegel i en artikel med rubriken ”Hemligt, privat, personligt” (Der Spiegel, 27/1954), där det framkom att Ferchl  hade haft uppdraget att hämta vissa militära dokument i Bonn som kunde vara till hjälp vid utbildningen av den egyptiska armén. Myndigheterna i Bonn lade locket på och affären tystades ned totalt.

I Egypten var Ferchls uppdrag att få fason på det egyptiska infanteriet, som utgjorde huvuddelen av den omoderna och på alla områden eftersatta egyptiska armén (som hade fått blodig näsa i kriget mot Israel 1948–1949). Ferchl och hans medhjälpare började organisera en testbrigad på armébasen Huckstep för att ge de egyptiska generalerna en praktisk demonstration av moderna idéer och erfarenheter.

Några utdrag ur CIA:s underrättelserapporter om överste Ferchls verksamhet är på sin plats att lyfta fram här. Enligt rapporten ”Activity of German Military Experts in Egypt”, 2 juli 1953 (Theo Paeffgens CIA-dossier) var Ferchl en av de tyska officerare som lyckades vinna viss respekt hos uppdragsgivarna:

Vad infanteriexperten överste Kurt Ferchl anbelangar uppskattar den egyptiska operationsavdelningen, eller åtminstone Ali Gamal, honom mycket. De anser att han är den bäste tyske generalstabsexperten på operationsfrågor.

Enligt uppgiftslämnaren visade de egyptiska militärledarna så stort förtroende för honom att han fick se vissa delar av den hemliga egyptiska krigsplaneringen. Längre fram i samma rapport heter det:

De konstaterade rimliga framsteg hos testbrigaden i Huckstedt (Huckstep?), dvs i överste Ferchls och åtta andra experters arbete.

I en annan rapport, ”The German Advisory Group in Egypt”, utan datum (troligen början av 1954), nämns det att Ferchl under den sovjetiska krigsfångenskapen ”blev ställd inför rätta, dömd men slutligen frigiven”. Att tyska officerare i sovjetiska fångenskap – vare sig de verkligen gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser eller inte – efter skådeprocesser dömdes till långa fängelsestraff eller lägervistelser var inget ovanligt, men några fler detaljer om Ferchls fall är inte kända. I rapporten nämns också en av Ferchls medhjälpare i rådgivargruppen för infanteriet, en viss löjtnant Schaup, som hade utformat ett reglemente som gjort egyptierna mycket nöjda:

Löjtnant Schaup (förnamn okänt) utarbetade ett provisoriskt reglemente för infanteriutbildningen, som användes vid tredje bataljonen i den egyptiska testbrigaden i Camp Huckstep. Utbildningen av denna bataljon, under ledning av överstelöjtnant Müller (förnamn okänt) i överensstämmelse med Schaups reglemente jämfördes i augusti 1953 med testbrigadens övriga bataljoner och bedömdes vara en framgång. Det rapporteras att operationsavdelningen och utbildningscentret har godkänt att Schaups reglemente tillämpas allmänt.

Om svårigheterna som de tyska militärrådgivarna ofta hade att få gehör för sina råd och idéer har jag skrivit i boken Hakkorset & halvmånen, men den aktuella testbrigaden blev alltså verklighet och dess effektivitet kunde snart demonstreras för den egyptiska militärledningen, men innan något beslut hade hunnit fattas om att genomföra denna brigadorganisation i stor skala hade Sovjetunionen ökat sitt inflytande i Egypten och de tyska idéerna övergavs snart till förmån för den tungfotade sovjetiska militärdoktrinen – med mekaniserade massanfall på bred front.

I likhet med de flesta andra tyska officerarna lämnade Ferchl Egypten i mitten av 1950-talet, men trots att han var relativt ung blev han aldrig återanvänd i det nya västtyska försvaret, Bundeswehr. Vad han sysslade med istället är okänt. I början av 1980-talet var han dock pensionär och bosatt i Bayern.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s