”Finska inbördeskriget” på kultursidorna

I dag på Finlands 100-årsdag har min och Tobias Berglunds bok Finska inbördeskriget (Natur & Kultur) uppmärksammats på flera tidningars kultursidor.

Johan Croneman skriver i Dagens Nyheter:

Niclas Sennerteg och Tobias Berglund vill ge oss den stora bilden, berätta och klargöra orsakerna bakom finska inbördeskriget, redovisa mekanismerna bakom den olyckliga upptrappningen som ledde till det extremt blodiga och brutala krig som i stort sett kom att utspela sig på vår bakgård – de blir som allra bäst när de söker sig ner på mikronivå, läser brev, dagböcker, redovisar vittnesmål från svenskar på plats, frivilliga, korrespondenter, journalister.

Maria Edström skriver i Expressen och Kvällsposten:

(…) författarna Tobias Berglund och Niclas Sennerteg (…) vill råda bot på den förbryllande okunskapen om vårt grannland (…).

Kriget sätts också in i en internationell kontext; i en värld av sönderfallande imperier växer två rörelser fram. En nationsbyggande, ett land och dess folk oavsett klass, den andra socialistisk för ett jämlikt samhälle oavsett nation.

(…) Stridernas själva förlopp skildras detaljerat och ögonvittnen till både röd och vit terror får kriget att på många vis påminna om nutida inbördeskrig; arméer av amatörer med hatet till en demoniserad motståndare som drivkraft.

(…) Berglund och Sennerteg bemödar sig om en opartisk och nyanserad hållning, öser ur såväl äldre som nyare källor. De problematiserar den hyllande mytbildning runt de vitas ledare Mannerheim som ensidigt framhåller den röda terrorn men förnekar den vita. Och redovisar det nya – länge kontroversiella – ifrågasättandet av den historiesynen. Men den mänskliga tragedin överskuggar till slut allt.

Mattias Hagberg skriver i Göteborgs-Posten att det är ”välskrivet, väldokumenterat och väldisponerat – om än något tråkigt” och poängterar:

Den främsta behållningen av Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok är den detaljerade beskrivningen av hur våldet långsamt eskalerar under 1917, för att till slut förgifta hela samhället. Sakta men säkert blir situationen allt mer explosiv och hatisk. Politiska motståndare förvandlas till omänskliga fiender, till djur som ska slaktas. Det påminner om utvecklingen i Rwanda och Bosnien under senare delen av nittonhundratalet. Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok blir därför en skrämmande påminnelse om hur lätt våld föder nytt våld, och om hur svårt våldet är att stoppa när det väl släppts loss.

I Dala-Demokraten skriver Björn Sandmark:

Berglund & Sennerteg har skrivit en bok som kronologiskt skildrar hela inbördeskriget och vars syfte är att ”förklara finska inbördeskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser”, vilket för mig också är en ambition som man på ett utmärkt sätt lyckas med.

I Jönköpings-Posten skriver Josef Rydén:

Det är en grundlig genomgång av krigets bakgrund, förlopp och efterspel. Här skildras också den svenska hållningen under kriget och de svenska frivilliga som deltog. Författarna ger en briljant och delvis skakande skildring av ämnet, sådant det framstår i dagens forskningsläge. De bidrar själva med ny forskning i arkiv och tidens svenska och finska tidningar.

Sydsvenskans kultursidor kallar Per Svensson boken för ”en tungviktare” och slår fast att:

”Finlands” roll som ideologisk hägring i det tidiga 1900-talets reaktionära svenska politiska landskap kan inte överskattas. Också dagens extremhöger har formats av klimatet i det landskapet. Det är, vid sidan av artigheten grannar emellan, i sig ett gott skäl för att intressera sig för det moderna Finlands historia.

I Nyheterna Östra Småland skriver Dag Sandahl i en betraktelse om Finland 1917–1918 om hur boken ”sätter in inbördeskriget i sitt sammanhang och ger oss detaljer” och om en sekvens bilder från en avrättning: ”Det är tre fotografier på sidan 334 i Berglund och Sennertegs bok om finska inbördeskriget som gör allt faktamaterial mänskligt begripligt.”

Länkar:

Finland föddes i ett krigsmoln (DN Kultur 6/12)

Den förbryllande okunskapen om Finland (Expressen/Kvällsposten 6/12)

Finlands mörkaste historia (GP 6/12)

Frihetskriget som var ett inbördeskrig (JP 6/12)

Det bortglömda finska inbördeskriget (DD 6/12)

Etthundra år sedan Finland föddes i blod (Östra Småland 6/12)

Det självständiga Finland föddes i ett slakthus (Sydsvenskan 6/12)

 

Annonser