Böcker

Stalins hämnd: Röda armén i Tyskland 1944–1945 (Lund 2001)

I oktober 1944 rullade sovjetiska stridsvagnar in i den tyska byn Nemmersdorf nära östfronten. När tyska trupper lyckades återerövra orten ett par dygn senare hittade de byborna massakrerade på gatorna och i husen. De som överlevde flydde i alla hast för att undkomma den fruktade fienden som ryckte fram mot sitt mål: Berlin.

Stalins hämnd är en skakande berättelse om en av de största folkomflyttningarna i vår tids historia. Hela 15 miljoner tyskar övergav eller fördrevs från sina hem i östra Europa när en hämndlysten sovjetisk armé lät dem betala för vad de tyska erövrarna hade gjort i Sovjetunionen.

Niclas Sennerteg har ägnat fem år åt att undersöka olika aspekter av behandlingen av civila tyskar under tidsperioden augusti 1944 – april 1945. Han har tagit del av ett rikt arkivmaterial och intervjuat ögonvittnen. De berättar om raserade byar, våldtäkter och människor på flykt – en veritabel ”etnisk rensning”, långt innan termen uppfanns.

Stalins haevn (bog-guide.dk, 17/10 2002)

Offer för både Stalin och Hitler (FoF, 2/2005)

 

Warszawas bödel: Ett tyskt öde (Lund 2003)

Den 5 augusti 1944 stod Warszawa i lågor. Den polska motståndsrörelsen hade rest sig mot tyskarna och befrielsens timma tycktes slagen. Men då anlände SS-generalen Heinz Reinefarth till platsen med tusentals polismän och soldater. På några timmar grusades polackernas förhoppningar då Reinefarth lät mörda minst tiotusen människor i en av de blodigaste sammandrabbningarna under andra världskriget. Av polackerna kallades Reinefarth därefter för Warszawas bödel.

Efter kriget anklagades han för krigsförbrytelser men dök senare upp på viktiga poster i den nymornade tyska demokratin. Hur var detta möjligt? Niclas Sennerteg följer här upp sin mycket uppmärksammade debutbok Stalins hämnd. Resultatet är en skrämmande sann historia om skuld och ansvar.

Välbalanserat om ett tyskt efterkrigsöde (Norrköpings Tidningar, 11/11 2003)

I de outplånliga spåren efter en undflyende bödel (Svenska Dagbladet, 3/12 2003)

Historia för samtiden (Dagens bok, 29/2 2004)

Tyskland talar: Hitlers svenska radiostation (Lund 2005)

Propaganda har i praktiken funnits sedan urminnes tider, men propaganda som politiskt medel användes för första gången vid första världskriget. Under andra världskriget blev propaganda ett mycket viktigt psykologiskt vapen. Såväl tyskarna som de allierade använde sig av flera olika propagandakanaler för att vinna över folk på sin sida, eller för att förvissa sig om att de redan övertygade skulle bibehålla sina åsikter. Tyskland talar handlar om Tysklands radiopropaganda, om lögnerna det svenska folket fick höra och om personerna bakom de anonyma rösterna.

Klockan nio på kvällen den 20 november 1940 kunde svenska folket för första gången höra den tyska radiopropagandan. Det var en svensk röst som basunerade ut sin ståndpunkt i cirka 20 minuter. Längre än så var inte radiosändningarna från början, men allteftersom skulle de växa både i antal och längd. I den första sändningen gjordes det klart för det svenska folket att samtliga sändningar skulle präglas av en saklig rapportering så att lyssnarna kunde bilda sig en egen uppfattning. Där betonades också de gemensamma banden mellan Sverige och Tyskland och man sade öppet att det inte var propaganda man sysslade med, men att man var partisk. Som lyssnare fick man också veta att det var fienden och inte tyskarna som stod för lögnerna. Programförklaringen var en sanning med modifikation, och genom vad som i folkmun kom att kallas för Königsbergsradion användes otaliga propagandaknep som rena lögner, lösryckta citat och utelämnande av fakta.

Radiorösterna var helt anonyma, ingen av dem ville gå ut med sina riktiga namn. De var alla svenska och hade på ett eller annat sätt värvats av den tyske propagandaministern Joseph Goebbels. Den förste svenska hallåmannen var studenten Thorolf Hillblad. Han varvade sina studier med radion och tjänade på så sätt en extra slant. När han slutade tog den svenska skådespelaren Gösta Richter vid. Vid krigsslutet var det en rad personer som hade arbetat vid Königsbergsradion, men ingen av dem fick något straff i egentlig mening.

Hur många det egentligen var som lyssnade på radiosändningarna är svårt att säga, men antalet lyssnare ökade efter hand och kanalen blev särskilt populär under de år då det såg som mörkast ut för Skandinavien. Den sista radiosändningen ägde rum strax före krigsslutet.

Tyskland talar är en medryckande skildring av å ena sidan lögnerna som kom att bli en del av svenskarnas vardag, å andra sidan personerna bakom rösterna, hur de ställde sig till propaganda, hur värvningen fungerade och vad som hände med dem efter kriget. Niclas Sennerteg har kartlagt 20–30 personer som arbetade vid Königsbergsradion i omgångar. Tyskland talar bygger på material ur ett tidigare okänt radioarkiv i Berlin, SÄPO-akterna samt UD:s arkiv.

För förståelse av nutiden (Tidningen Kulturen, 13 oktober 2006)

God afton, det är Tyskland som talar (Svenska Dagbladet, 10 januari 2007)

Tyskland talar (DAST Magazine, januari 2007)

Tyskland talar (bloggen Lettura.se 2007)

(Tyskland talar, bloggen litterature conoisseur, juni 2014)

Nionde arméns undergång (Lund 2007)

Nionde arméns undergång är den dramatiska berättelsen om andra världskrigets sista dagar. När ryska Röda armén steg för steg ryckte fram mot Berlin förstod allt fler att slutet för Hitlers Tredje rike närmade sig. Men trots att Tyskland i mars 1945 stod inför sitt totala sammanbrott fortsatte människorna i den nazistiska krigsmaskinen att fungera från generaler och andra officerare till militärens fotfolk, brevbärare och likgrävare.

Niclas Sennerteg skildrar här slutstriden med utgångspunkt i den tyska nionde armén, vars styrkor utgjorde sista försvarslinjen framför Berlin. Vittnesmål från såväl tyska som ryska soldater i kombination med arkivmaterial formar en delvis ny bild av de våldsamma striderna. Fram träder den skrämmande historien om hur nionde armén, under ledning av befälhavare Theodor Busse, till varje pris fortsatte att slåss och därmed ökade blodspillan. Obarmhärtiga bestraffningar av soldater vars nerver svek och oklar ordergivning ger bilden av ett söndertrasat maskineri, där varje man fick rädda sig själv.

Omskakande bild av undergången (Västerviks-Tidningen, 26 september 2007)

Svenska koncentrationsläger i Hitlertysklands skugga (Stockholm 2008)*

*) Tillsammans med Tobias Berglund

Under andra världskriget drev Socialstyrelsen en rad svenska koncentrationsläger där tusentals ”opålitliga” utlänningar spärrades in. Bara ett fåtal av dessa läger var kända för allmänheten. Alla läger bevakades av beväpnade vakter. Under de första krigsåren internerades enbart flyktingar som var aktiva Hitlermotståndare. De frihetsberövades på obestämd tid och utan möjlighet till rättslig prövning.

De svenska koncentrationslägren är en hittills föga belyst sida av den svenska anpassningspolitiken mot Hitlertyskland under kriget. Bilden av Sverige som en trygg fristad för flyktingar undan Tredje riket får sig en ny törn genom denna bok som baseras på helt ny och omfattande forskning i tidigare hemligstämplat arkivmaterial.

Lägervakt och landsfader (Borås Tidning, 5 september 2008)

Svenska koncentrationsläger (Sveriges Radio, 10 september 2008)

Quand la Suéde est renvoyée à son passé (Le Monde, 26 september 2008)

Svenska koncentrationsläger (DAST Magazine, 21 oktober 2008)

En nedtystad historia (Sundsvalls Tidning, 13 november 2008)

Guantanamo i Axmar (Gefle Dagblad, 19 maj 2009)

Ord som dödar: Om folkmord och propaganda (Stockholm 2010)

Ord som dödar handlar om yttrandefrihetens utmarker. Här porträtteras de individer som ställt sin kreativa förmåga i folkmördares tjänst och som fått svara för sina handlingar inför internationella domstolar, från Nürnberg till Rwanda. Genom att sprida hat och rädsla skapar propagandisterna den psykologiska atmosfär i vilken folkmord blir möjliga att genomföra.

Boken är en resa genom propagandaverkstäder och rättssalar, och väcker många viktiga frågor: Vilka signaler förvarnar om ett stundande folkmord, och vad har världssamfundet för möjligheter att förhindra dem i framtiden?

Tubutsembatsembe – Låt oss utrota dem (Tidningen Kulturen, 15/10 2010)

”Djupare förståelse för mediernas roll i folkmord” (Dagen 19/11 2010)

Hatmedier inför rätta (Signum 8/2010)

Words that kill (Sembtext, 31/12 2010)

Medryckande om folkmordspropaganda (BT 15/9 2010)

Friheten och ansvaret hör ihop (Kristianstadsbladet 23/10 2010)

Hvor ansvarlige er hatpropagandistene? (Dagbladet, 5/6 2012)

Göring: Förhören 1945 (Lund 2011)

En skakande skildring av mannen utan samvete!

Under Nürnbergrättegången 1945 – 1946 var Hermann Göring den självklara huvudpersonen på de anklagades bänk. Som Hitlers förtrogne och som f d riksmarskalk var han den främste av de överlevande naziledarna. Mindre känt är att Göring inför rättegången utsattes för otaliga förhör av krigets segrarmakter. Historiker, och diplomater, underrättelseofficerare och krigsbrottsutredare förhörde honom under sju månaders fångenskap.

I arbetet med sin nya bok har journalisten Niclas Sennerteg tagit del av förhörsprotokollen, unika pusselbitar som författaren fogar samman till en fascinerande livshistoria. En förvånansvärt öppenhjärtig Hermann Göring framträder under samtalen. Han ger sin syn på Tredje rikets historia och sin egen karriär, från 1922 ända fram till krigsslutet. Berättelserna igenom hörs rösten av en hänsynslös maktmänniska.

Niclas Sennertegs skakande skildring ger också en bild av den smått absurda jakten på avgörande bevisning mot Göring och andra nazistiska krigsförbrytare.

Ett smakprov ur boken

Göring som cynisk karriärist (BT 27/10 2011)

Magnus Utvik ger boken betyg 4 av 5 i SVT (Gomorron Sverige 9/11 2011, 24 minuter in i klippet)

Göring och nazisternas uppgång och fall (Gefle Dagblad 6/12 2011)

Förhören med Göring skrämmer och förbluffar (Västerviks-Tidningen 7/12 2011)

Göring: Förhören 1945 (DAST Magazine 13/12 2011)

Göring: Förhören 1945 (Vetenskapsradion Historia P1, 15/12 2011)

Skulden är unik (Göteborgs-Posten, 2/1 2012)

Göring: Förhören 1945 (Kommunalarbetaren 4/1 2012)

Göring: Förhören 1945 (Kollega 13/2 2012)

Göring: Förhören 1945 (Socialpolitik 14/3 2012)

Göring: Förhören 1945 (Biblioteket i fokus, 5/5 2012)

Göring: Förhören 1945 (bloggen Bokparet 5/4 2013)

 

9789127132603

Hakkorset & halvmånen – Nazister i Mellanöstern (Stockholm 2014)

Bara några år efter att andra världskriget samlades nazistiska krigsförbrytare och officerare från Hitlers Wehrmacht  i Egypten och Syrien. Deras mål: att hjälpa arabregimerna att utplåna Israel.

Bland dem var Wilhelm Fahrmbacher, tysk general och misstänkt krigsförbrytare, som organiserade en grupp bestående av närmare 100 tyska militära rådgivare, bestående av allt från gamla generaler till unga officerare, som skulle uppdatera de egyptiska styrkorna över hela linjen.
Boken baseras bland annat på dokument ur den tyske generalen Fahrmbachers personliga papper och olika underrättelsetjänsters arkiv och berättar den okända historien de forna nazisternas roll i Mellanöstern under kalla kriget.

Bedrift på känsligt tema (BT 11/9 2014)

Hur antisemitismen kom till Mellanöstern (Med öga för historia, 26/9 2014)

Nya perspektiv på gammal konflikt (ÖC 14/10 2014)

Ljusskygga överlevares okända destination (Arbetaren 42/2014)

Benita M Eklund: ”En ohelig allians” (Benitas Bokblogg, 9/11 2014)

Hakkorset och halvmånen (Svenska Dagbladet, 14/1 2015)

Nazisternas försök att mobilisera islam (Respons 1/2015)

 

 

finska-inbordeskriget.jpg

Finska inbördeskriget (Stockholm 2017)*

*Tillsammans med Tobias Berglund

I januari 1918, bara några veckor efter självständigheten, störtades Finland in i ett skoningslöst inbördeskrig mellan ”röda” och ”vita”. Med 40 000 döda på bara några månader till följd av strider, mord, svält och sjukdom blev det Nordens dittills blodigaste konflikt, enbart överträffad av andra världskriget.

Hundra år har gått sedan denna tragedi. I Finland skapade kriget ett trauma som är kännbart än i dag. Samtidigt är det så gott som bortglömt i Sverige, trots att hundratals frivilliga svenskar reste över Östersjön för att slåss, och trots att hela den samtida svenska debatten kom att kretsa kring detta krig – ett krig som dessutom nästan fick en svensk regering att falla.

Med hjälp av ögonvittnesberättelser och arkiv skildras här inte bara hur detta krig kom att forma Nordens historia utan också hur åtskilliga av de svenska befäl som tjänstgjorde på den vita sidan sedermera kom att hamna på ledande positioner i Sverige, där de kunde påverka säkerhetspolitiken under andra världskriget och kalla kriget.

Finland 1918: inbördeskrig, terror och mytbildning (BT 6/11 2017)

Finlands nationella födelse dränktes i blod (SvD 10/11 2017)

Finlands sak är svår (Sydsvenskan, 2/12 2017)

Det självständiga Finland föddes i ett slakthus (Sydsvenskan 6/12 2017)

 

Översättning och bearbetning:

Leopold Brunner: Den ofrivillige soldaten (Stockholm 2010)

Någonstans i tyska Ostpreussen i februari 1945. Krigets köttkvarn slukar människor på löpande band och den österrikiske soldaten Leopold Brunner gör allt för att överleva.

Trött, desperat och sluten i sig själv drömmer han sig bort till de hemvanda stigarna i de österrikiska bergen. Men i varje ögonblick tränger sig den smutsiga och blodiga verkligheten på:

”Vi har aldrig sovit i en säng, aldrig bytt underkläder eller strumpor, aldrig tvättat håret, aldrig fått post, knappt vågat ta av oss stövlarna på natten. Vi har stora svårigheter att slinka i dem igen och flera kamrater har fallit i ryssarnas händer på grund av att de inte har kunnat få på sig stövlarna tillräckligt fort, när det gäller att ta till flykten.”

Leopold Brunner skildrar med stor skärpa och klarhet sin väg från värnplikten i Österrikes armé till Hitlers Wehrmacht under andra världskriget. Det är en gripande berättelse som tar oss från östfrontens helvete till umbäranden i fransk krigsfångenskap. Mest av allt är Leopold Brunners berättelse en plädering mot krigets meningslösa vansinne.

Den ofrivillige soldaten (DAST Magazine, 19 september 2010)

Sex år i en modellfilares liv (Tidningen Kulturen, 4 oktober 2010)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s