En österrikare eller preussare – sak samma eller?

den-tappre-soldaten-svejks-aventyr-under-varldskriget.jpg

Jag undrar vad författaren Jaroslav Hašek skulle ha sagt om omslaget till förlaget Modernistas nyutgåva av ”Den tappre soldaten Svejk”? Jag antar att även vissa historiekunniga tjecker av dags dato kanske skulle höja på ögonbrynen. Den tappre Svejk var som sagt soldat i den österrikisk-ungerska armén, men de bägge herrarna på omslaget är preussare. Och det var inte direkt beundran eller brödrakärlek som utmärkte preussarnas och ”österrikarnas” känslor för varandra. Mannen till vänster är fältmarskalken Gottlieb von Haeseler (1836–1919) som till råga på allt hade krigat mot Österrike år 1866. Mannen till höger är generalen Ferdinand von Zeppelin (1838–1917), ja, han med luftskeppen.

De lustiga hjälmarna är för övrigt ett kännetecken för ulanerna som utgjorde en del av det preussiska kavalleriet.

Förvisso är omslaget väldigt snyggt, och det var väl därför som förlaget fastnade för det. Fast då hade man ju kunnat ta en bild av general Patton istället. För han hade säkert också kunnat passera som en fotogenisk österrikisk förstavärldskrigsgeneral när man ändå har bestämt sig för att strunta i historiska rimligheter.  

Annonser

Douglass och kampen

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 16.15.54.png”Om det inte bli någon kamp, blir det inga framsteg. De som säger sig förespråka frihet och ändå förringar agitation är människor som vill ha skörd utan att plöja marken. De vill ha regn utan blixt och dunder. De vill ha havet utan det förfärliga dånet från dess många farvatten. Denna kamp kan vara moralisk; eller så kan den vara fysisk; eller så kan den vara både moralisk och fysisk; men det måste vara en kamp. Makten ger inte upp någonting utan ett krav. Det har den aldrig gjort och det kommer den aldrig att göra. Om du tar reda på exakt vad varje människa tyst underkastar sig så har du funnit exakt den mängd orättvisa och orätt som de kommer att utsättas för; och detta kommer att fortsätta ända tills det bekämpas med antingen ord eller slag, eller med bäggedera.”

Detta credo om reformer publicerade den afroamerikanske medborgarrättskämpen Frederick Douglass i ett tal som han höll i New York den 4 augusti 1857 (”West India Emancipation”)

Douglass som föddes som slav i Maryland någon gång denna månad för 200 år sedan, februari 1818, lärde sig läsa av vita barn i trakten och läste sedan i hemlighet allt han kom över av böcker, tidningar och pamfletter, vilket tidigt gjorde honom politiskt medveten. När han var i 20-årsåldern lyckades han rymma från slavägaren och blev 1841 representant för Massachusetts Anti-slavery Society. Så småningom blev han en av de mest kända och tongivande abolitionisterna som kämpade för slaveriets avskaffande i USA. Han förde också en envis kamp för afroamerikanernas rättigheter och innehade flera politiska uppdrag i District of Columbia. År 1889–1891 var han även USA:s sändebud på Haiti.

Under det amerikanska inbördeskriget 1861–1865 förespråkade han att afroamerikanska soldater skulle sättas in mot sydstaterna, vilket också blev verklighet. Sammanlagt 180 000 afroamerikaner kom att tjänstgöra som soldater på nordsidan i inbördeskriget.

Douglass trodde fullt och fast på allas jämlikhet – kvinnor, män svarta, indianer och nyanlända immigranter – och han trodde också på att föra dialog över de politiska och etniska skiljelinjerna. Vid ett tillfälle blev han hårt kritiserad av de mest radikala abolitionisterna för sin vilja att diskutera med slavägarna. Det var då han gav sitt berömda svar: ”I would unite with anybody to do right and with nobody to do wrong.”

”Daddy” av Sylvia Plath

plath.jpgYou stand at the blackboard, daddy,
In the picture I have of you,
A cleft in your chin instead of your foot
But no less a devil for that, no not
Any less the black man who

Bit my pretty red heart in two.
I was ten when they buried you.
At twenty I tried to die
And get back, back, back to you.
I thought even the bones would do.

But they pulled me out of the sack,
And they stuck me together with glue.
And then I knew what to do.
I made a model of you,
A man in black with a Meinkampf look

Ur Sylvia Plaths dikt ”Daddy”, som hon skrev bara några månader innan hon satte punkt för sitt liv, dagens datum för 55 år sedan, 11 februari 1963, bara 30 år gammal. Diktjaget är en kvinna som kämpar med sina motstridiga känslor för sin döde far, som inte bara förtryckte henne utan också var nazist. Vissa menar att dikten har sitt ursprung i Sylvia Plaths komplicerade förhållande till sin egen far, den tyskfödde biologen Otto Plath, som dog av diabetes när hon var åtta år gammal.

”Daddy” som publicerades postumt är en av Sylvia Plaths allra mest kända dikter.

”Finska inbördeskriget” på kultursidorna

I dag på Finlands 100-årsdag har min och Tobias Berglunds bok Finska inbördeskriget (Natur & Kultur) uppmärksammats på flera tidningars kultursidor.

Johan Croneman skriver i Dagens Nyheter:

Niclas Sennerteg och Tobias Berglund vill ge oss den stora bilden, berätta och klargöra orsakerna bakom finska inbördeskriget, redovisa mekanismerna bakom den olyckliga upptrappningen som ledde till det extremt blodiga och brutala krig som i stort sett kom att utspela sig på vår bakgård – de blir som allra bäst när de söker sig ner på mikronivå, läser brev, dagböcker, redovisar vittnesmål från svenskar på plats, frivilliga, korrespondenter, journalister.

Maria Edström skriver i Expressen och Kvällsposten:

(…) författarna Tobias Berglund och Niclas Sennerteg (…) vill råda bot på den förbryllande okunskapen om vårt grannland (…).

Kriget sätts också in i en internationell kontext; i en värld av sönderfallande imperier växer två rörelser fram. En nationsbyggande, ett land och dess folk oavsett klass, den andra socialistisk för ett jämlikt samhälle oavsett nation.

(…) Stridernas själva förlopp skildras detaljerat och ögonvittnen till både röd och vit terror får kriget att på många vis påminna om nutida inbördeskrig; arméer av amatörer med hatet till en demoniserad motståndare som drivkraft.

(…) Berglund och Sennerteg bemödar sig om en opartisk och nyanserad hållning, öser ur såväl äldre som nyare källor. De problematiserar den hyllande mytbildning runt de vitas ledare Mannerheim som ensidigt framhåller den röda terrorn men förnekar den vita. Och redovisar det nya – länge kontroversiella – ifrågasättandet av den historiesynen. Men den mänskliga tragedin överskuggar till slut allt.

Mattias Hagberg skriver i Göteborgs-Posten att det är ”välskrivet, väldokumenterat och väldisponerat – om än något tråkigt” och poängterar:

Den främsta behållningen av Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok är den detaljerade beskrivningen av hur våldet långsamt eskalerar under 1917, för att till slut förgifta hela samhället. Sakta men säkert blir situationen allt mer explosiv och hatisk. Politiska motståndare förvandlas till omänskliga fiender, till djur som ska slaktas. Det påminner om utvecklingen i Rwanda och Bosnien under senare delen av nittonhundratalet. Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok blir därför en skrämmande påminnelse om hur lätt våld föder nytt våld, och om hur svårt våldet är att stoppa när det väl släppts loss.

I Dala-Demokraten skriver Björn Sandmark:

Berglund & Sennerteg har skrivit en bok som kronologiskt skildrar hela inbördeskriget och vars syfte är att ”förklara finska inbördeskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser”, vilket för mig också är en ambition som man på ett utmärkt sätt lyckas med.

I Jönköpings-Posten skriver Josef Rydén:

Det är en grundlig genomgång av krigets bakgrund, förlopp och efterspel. Här skildras också den svenska hållningen under kriget och de svenska frivilliga som deltog. Författarna ger en briljant och delvis skakande skildring av ämnet, sådant det framstår i dagens forskningsläge. De bidrar själva med ny forskning i arkiv och tidens svenska och finska tidningar.

Sydsvenskans kultursidor kallar Per Svensson boken för ”en tungviktare” och slår fast att:

”Finlands” roll som ideologisk hägring i det tidiga 1900-talets reaktionära svenska politiska landskap kan inte överskattas. Också dagens extremhöger har formats av klimatet i det landskapet. Det är, vid sidan av artigheten grannar emellan, i sig ett gott skäl för att intressera sig för det moderna Finlands historia.

I Nyheterna Östra Småland skriver Dag Sandahl i en betraktelse om Finland 1917–1918 om hur boken ”sätter in inbördeskriget i sitt sammanhang och ger oss detaljer” och om en sekvens bilder från en avrättning: ”Det är tre fotografier på sidan 334 i Berglund och Sennertegs bok om finska inbördeskriget som gör allt faktamaterial mänskligt begripligt.”

Länkar:

Finland föddes i ett krigsmoln (DN Kultur 6/12)

Den förbryllande okunskapen om Finland (Expressen/Kvällsposten 6/12)

Finlands mörkaste historia (GP 6/12)

Frihetskriget som var ett inbördeskrig (JP 6/12)

Det bortglömda finska inbördeskriget (DD 6/12)

Etthundra år sedan Finland föddes i blod (Östra Småland 6/12)

Det självständiga Finland föddes i ett slakthus (Sydsvenskan 6/12)

 

Charents och mörkret

459477015_1280x720.jpg

Till alla er, kamrater, när och fjärran, till er, andra solar,
i andra världar, till alla ni själar i brand,
till alla ni brinnande eldar,
till alla ni skinande andar
som lyser upp detta otämjda mörker som kallas livet, och döden,
till alla er som offras för ljusets skull,
var hälsade.

Så låter den armeniske poeten Yeghishe Charents dikt ”De upphetsade massorna” (1919). Under första världskriget hade han i samband med det turkiska folkmordet på armenierna anmält sig frivilligt till den ryska armén och stred som enkel soldat mot de turkiska styrkorna i Kaukasus. Det han själv bevittnade av den turkiska framfarten mot försvarslösa armeniska civila satte djupa spår i hans senare författarskap.

Charents betraktas som en av Armeniens främsta 1900-talsförfattare, men medan han hyllade de som offrades för ljuset, skulle han själv så småningom falla offer för mörkret. Han blev tidigt bolsjevik eftersom han i Ryssland såg Armeniens enda räddning och var under 1920- och början av 1930-talet en av sovjetrepubliken Armeniens mest framstående litterära företrädare. I mitten av 1930-talet blev det allt svårare för honom att publicera sig eftersom myndigheterna plötsligt började betrakta hans skrifter som icke önskvärda. Troligen för att han skrev för mycket om Armenien och för lite om Sovjetunionen. En politisk hatkampanj inleddes mot honom och så småningom måste det ha gått upp för honom att hans dagar var räknade.

Under den stora stalinistiska terrorn år 1937 hämtades han till sist av den sovjetiska säkerhetstjänsten i sitt hem i Jerevan. Han anklagades för ”kontrarevolutionära och nationalistiska aktiviteter” och dog under oklara omständigheter, som det hette, i säkerhetstjänstens våld dagens datum för 80 år sedan, 29 november 1937. Alla hans böcker förbjöds.

Först ett år efter Stalins död rehabiliterades han av sovjetmyndigheterna.

Inget av hans verk finns i svensk översättning.

Slottsherren på Pereszyne

Skärmavbild 2017-11-21 kl. 08.15.34.pngSlottsherren på godset Pereszyne i västra Ungern har av sina samtida beskrivits som en älskvärd, taktfull och finkänslig man. Han var bildad, anspråkslös och full av självironi. Helst ägnade han sig åt jakt, hästsport, kvinnor och vänner, medan han i sin aristokratiska upphöjdhet var helt främmande för den politiska verkligheten och saknade begrepp om militära frågor. Detta blev ödesdigert för Europa med tanke på att han 1912–1915 var Österrike-Ungerns utrikesminister och därmed en av de huvudansvariga aktörerna i den händelsekedja som ledde fram till första världskrigets utbrott. Även om han som utrikesminister personligen arbetade för ett österrikiskt krig mot Serbien är det oklart om han begrep att ett sådant krig riskerade att sätta igång ett mycket större europeiskt krig.

Leopold von Berchtold – vars fullständiga adliga titel var greve Berchtold von und zu Ungarschitz, Frättling und Püllütz – var vid utnämningen Europas yngste utrikesminister (49 år), men saknade politisk erfarenhet, även om han hade tillbringat några år som ambassadör i S:t Petersburg. Det sades dock att han var en av Österrike-Ungerns allra rikaste män och hans familj ägde stora gods i både Ungern och Mähren.

Efter första världskriget drog han sig tillbaka till ett gods i Ungern där han levde ett tillbakadraget liv fram till sin bortgång dagens datum för 75 år sedan, 21 november 1942. Vid hans bortgång var Europa fullt upptaget av ett nytt världskrig som hade sina rötter i det krig som han en gång varit medansvarig för.

En kontroversiell kommentar om en kontroversiell dom

Litteraturvetaren Carl Rudbeck skriver på Timbro om hur Tyskland ”censurerar historien” efter att en journalist vid namn Michael Stürzenberger har dömts till sex månaders fängelse för att ha publicerat en bild av stormuftin av Jerusalem tillsammans med en hög nazistledare. Inlägget har fått stor spridning i sociala medier.

Inlägget föranleder dock några kommentarer:

Till att börja med är domen utan tvivel problematisk och det är tvekamt om den kommer att stå sig i högre instans, men Rudbeck återger händelsen på ett delvis tvivelaktigt sätt. Vad det handlar om är följande: Sommaren 2016 publicerade Stürzenberger ett Facebookinlägg i vilket han skrev att islam och nazismen var en och samma sak och illustrerade inlägget med den ovannämnda bilden. För detta har en lägre domstol (Amtsgericht) i München i augusti i år dömt honom enligt en sällan utnyttjad paragraf i tyska brottsbalken (§166 StGB) för ”förolämpning av trosbekännelser, religionssamfund och ideologier”. Det är möjligt för tyska domstolar att använda den paragrafen när lugn och ordning anses vara hotad.

Dessutom dömdes han enligt den oftare utnyttjade paragrafen som förbjuder användning och spridning av nazistsymboler (§86 StGB), som brukar tillämpas på nynazister men inte på media, vetenskaplig forskning och andra seriösa publiceringar där symbolerna sätts in i en historisk kontext.

Rudbeck påstår felaktigt att den publicerade bilden visar stormuftin i samspråk med Hitler. Det är en nazistisk propagandabild från deras möte i oktober 1941, vilken flitigt har använts i böcker och press på tyska och andra språk. På den bilden finns det dock inga hakkors eller andra förbjudna symboler. Den bild som Stürzenberger i själva verket använde visar däremot hur stormuftin skakar hand med en annan naziledare, där den sistnämndes hakkkorsarmbindel är fullt synlig i förgrunden.

Mer bestickande är dock att Rudbeck presenterar Stürzenberger som ”journalist”. Denne är i själva verket en högerpopulistisk eller snarare högerextrem aktivist som driver den i Tyskland ökända främlingsfientliga bloggen Politically Incorrect. Han har lett det högerpopulistiska partiet Die Freiheit och har varit talare på antimuslimska Pegida-demonstrationer. Han utmålar sig som Israel-vän, men har försvarat en partikamrat som förnekat förintelsen med att denne ”bara ville diskutera skuldfrågan”. För ett par år sedan uppträdde han dessutom tillsammans med en högerextrem aktivist som 2003 dömdes för ett bombattentat mot ett judiskt centrum i München.

Rudbeck kommer fram till den något bedrägliga slutsatsen att ”Tyskland använder rättssystemet för att förneka delar av historien som anses vara stötande”. Det är ett historiskt faktum att det förekom ett omfattande samarbete mellan Tredje riket och vissa arabiska nationalistledare, som stormuftin av Jerusalem, vilket har satt sina spår i dagens antisemitism i Mellanöstern. Men vad Rudbeck mellan raderna tycks göra är att skriva under på tesen att islam och nazism/fascism är en och samma sak – något som man oftast bara kan läsa på högerextrema bloggar och dylika ställen. Och den som söker på information om domen mot Stürzenberger på nätet hamnar i 98 fall av 100 på just högerextrema sajter, varav en del på ytan ser ut som seriösa medier. Det är som sagt lätt att råka inhämta information från fel håll om man inte har koll på det tyska medielandskapet.

Med detta sagt anser även jag att domen mot Stürzenberger är tveksam, särskilt blasfemiparagrafen som lätt för tankarna till Putins och Erdogans regimer. Lyckligtvis är Tyskland till skillnad från Ryssland och Turkiet ett demokratiskt land med yttrandefrihet och möjlighet att ifrågasätta kontroversiella domar. Oavsett vad Rudbeck vill ge sken av.